SPECIJALIZIRAJTE STERILIZACIJU • FOKUS NA HIGH END

Povrat pare i zraka

  • Steam& Air Retort

    Povrat pare i zraka

    Dodavanjem ventilatora na bazi parne sterilizacije, medijum za grejanje i pakovana hrana su u direktnom kontaktu i prisilnoj konvekciji, a prisustvo zraka u sterilizatoru je dozvoljeno. Tlak se može kontrolirati neovisno o temperaturi. Sterilizator može postaviti više stupnjeva prema različitim proizvodima različitih pakiranja.