SPECIJALIZIRAJTE STERILIZACIJU • FOKUS NA HIGH END

Automatizirani sistem za grupno vraćanje

  • Automated Batch Retort System

    Automatizirani sistem za grupno vraćanje

    Trend u preradi hrane je prelazak sa malih retorta na veće ljuske kako bi se poboljšala efikasnost i sigurnost proizvoda. Veće posude podrazumijevaju veće košare s kojima se ne može ručno rukovati. Velike košare su jednostavno previše glomazne i preteške da bi se jedna osoba mogla kretati.