SPECIJALIZIRAJTE STERILIZACIJU • FOKUS NA HIGH END

Kultura kompanije

Korporativne kulture

Korporativne kulture

C30A1878

- Postati prvoklasni pružatelj usluga na polju industrijske automatizacije i upravljanja

Duh preduzetništva

- Inovacije i napredak

Korporativna misija

- Nastavite stvarati vrijednost za kupce

Osnovne vrijednosti

- Integritet, win-win, pragmatizam, predanost

Društvena odgovornost

- Orijentiran je na ljude, potječe iz društva i služi društvu

Naša kompanija smatra da prodaja nije samo profit, već i popularizacija kulture naše kompanije u svetu.