SPECIJALIZIRAJTE STERILIZACIJU • FOKUS NA HIGH END

Pilot Retort

  • Pilot Retort

    Pilot Retort

    Pilot replika je multifunkcionalna testna sterilizacija, koja može ostvariti metode sterilizacije kao što su raspršivanje (raspršivač vode, kaskada, bočni sprej), potapanje vodom, parom, rotacija itd. Takođe može imati bilo koju kombinaciju više metoda sterilizacije kako bi bila prikladna za laboratorije za razvoj novih proizvoda proizvođača hrane, formulisanje postupaka sterilizacije novih proizvoda, merenje vrednosti FO i simulacija okruženja za sterilizaciju u stvarnoj proizvodnji.