SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

Šta je vakuum limenke?

Odnosi se na stepen do kojeg je pritisak vazduha u limenci niži od atmosferskog pritiska.Kako bi se spriječilo širenje limenki zbog širenja zraka u limenci tokom procesa sterilizacije na visokim temperaturama i kako bi se spriječile aerobne bakterije, potrebno je usisavanje prije zatvaranja tijela limenke.Trenutno postoje dvije glavne metode.Prvi je direktno korištenje usisivača zraka za usisavanje i zaptivanje.Drugi je da se vodena para rasprši u gornji prostor rezervoara, a zatim odmah zatvori cijev i sačeka da se vodena para kondenzira i formira vakuum.

Koliki je vakuum limenke2


Vrijeme objave: Jun-10-2022