SPECIJALIZIRAJTE STERILIZACIJU • FOKUS NA HIGH END

Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)

Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)

Kompanija Khanh Hoa Salanganes Nest vodeće je preduzeće u upravljanju i eksploataciji neprocjenjivih prirodnih resursa u Vijetnamu. Kroz više od 20 godina održivog razvoja, kompanija Khanh Hoa Salanganes Nest neprestano se trudi da proizvede i diverzificira svoj asortiman proizvoda kako bi na tržište uvela visokokvalitetne proizvode i donijela nutritivnu vrijednost gnijezda salangana.
2016. godine, kompanija Khanh Hoa Salanganes Nest predstavila je DTS vodeni sprej za sterilizaciju SANEST teglica i limenki za sterilizaciju proizvoda.

Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)1
Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)2
Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)3